Planlarınız Hedefimiz,

Hedefleriniz Görevimizdir.

Kalite ve SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) Politikamız

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemleri ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hizmet verdiğimiz tüm lokasyonlarda sektöre değer katmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;


  • İş kazaları ve meslek hastalılarının hiç yaşanmayacağı emniyetli çalışma ortamları oluşturmayı,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakabilmek adına sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi,
  • Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda kendimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası mevzuata uymayı,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı, ortaya çıkan atıkları tekrar kullanmayı veya geri kazanmayı,
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti anketleri ile her zaman bir adım daha ileriye gitmeyi,
  • Tüm çalışmalarımızı, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’ni dikkate alarak gerçekleştirmeyi,
  • Çalışanlarımızı, alt işveren personellerini ve müşterilerimizi eğitimler ile bilinçlendirmeyi, farkındalık yaratmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Kalite ve SEÇ Politikamız
Yukarı